Beef muscle meat

1.680¥

Săn thịt nặng 1000 gam

Đông lạnh

Category: