CHICKEN MEAT

780¥

Gà trát sẵn nặng 2000 gram

❄️ Da đông lạnh

Category: