DUCK

1.480¥

Đùi vịt nặng 2000 gam

❄️ Da đông lạnh

Category: