green banana

580¥

chuối xanh nặng 1000g

❄️❄️❄ăn đông lạnh

Out of stock

Category: