Lamb

1.980¥

Thịt cừu nặng 1000 gram

Thịt đông lạnh

Category: